Το  www.dotsbydodos.gr, (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος»), είναι ο Διαδικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο οποίο προβάλλονται και διατίθενται προς πώληση προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ κ.α. Το dotsbydodos.gr ανήκει αποκλειστικά στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στη ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 170, στο Πόρτο Ράφτη Μαρκόπουλου Μεσογαίας, (ΑΦΜ: 114091780/ Δ.Ο.Υ Κορωπίου, με αριθμό ΓΕΜΗ  137140001000, τηλέφωνο: 2299084226 e-mail: dotsbydodos@outlook.com) (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», η/το «dotsbydodos», η «Επιχείρηση», «Εμείς»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Γενικοί Όροι» ή «Όροι»), θέτουν  τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους, εσείς, οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ο «Χρήστης», «Εσείς»)  περιηγείστε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, προβαίνετε σε  χρήση του περιεχομένου του, καθώς και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters), ή/και συναλλάσσεστε με αυτό, διενεργώντας αγορές. Οι ως άνω όροι διέπουν επιπλέον τις καταρτηθείσες συμβάσεις πωλήσεως που συνομολογούνται με το dotsbydodos για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν την πλοήγηση στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, ώστε να βεβαιωθείτε πως συμφωνείτε με αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια εντός του Διαδικτυακού τόπου ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του dotsbydodos. Επισημαίνεται πως με οιαδήποτε ενέργειά σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω ενός εκ των παρατεθείμενων τρόπων.

Το dotsbydodos διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, τροποποιεί, διαγράφει μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν αυτό τάσσεται εκ του νόμου, δίχως να προσαπαιτείται πρότερη ειδοποίηση ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο εντός του αυστηρού πλαισίου που θέτουν ο νόμος και τα συναλλακτικά ήθη. To dotsbydodos αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Επίσης, δια της χρήσεως της ιστοσελίδας, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του dotsbydodos, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια συναλλαγής με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η οποία δύναται να πραγματωθεί και υπό την ιδιότητά σας ως «Επισκέπτη». Εν τούτοις, όσοι δημιουργούν και διατηρούν λογαριασμό στο dotsbydodos (εφεξής τα «Μέλη»), θα δύνανται να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα δηλώσουν κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους. Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter του dotsbydodos είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται δε με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter του dotsbydodos, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το dotsbydodos ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας από το dotsbydodos.gr από εμάς και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις σχετικές νόμιμες απαιτήσεις. Για ποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, παρατηρήσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

COOKIES

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τον προσδιορισμό χρηστών συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων στον ιστότοπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό στοιχείο δεδομένων που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προξενούν καμία ζημιά στο σύστημά σας και με κανέναν τρόπο δεν επηρεάζουν την εργασία του ή υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά του. Διευκολύνουν επίσης την πλοήγηση στον Διαδικτυακό τόπο, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας προειδοποιεί όταν χρησιμοποιούνται cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο www.dotsbydodos.gr ή να εμποδίσετε τη χρήση αυτών. Εάν ωστόσο δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το dotsbydodos μέσω του Δικτυακού Τόπου προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές προϊόντα της Εταιρείας/επιχείρησης, όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα, ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ (εφεξής τα «Προϊόντα»).

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα που προβάλλονται στο dotsbydodos.gr είναι πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των Προϊόντων μας. Εν τούτοις αυτονοήτως οι ανωτέρω διασφαλίσεις τελούν υπό την επιφύλαξη παρείσφρησης τυχόν ανθρωπίνων λαθών (λ.χ. τυπογραφικού λάθους) ή/και λόγων ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα αναφορικά με τις παρεχόμενες περί διαθεσιμότητας των Προϊόντων πληροφορίες, το dotsbydodos μεριμνά ώστε να προβαίνει σε πραγματικού χρόνου ενημερώσεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των αναρτηθέντων Προϊόντων, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με αυτή.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες  προσωπικές σας πληροφορίες, πληροφορίες αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των Προϊόντων κτλ. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ),  καθώς και τα στοιχεία της κάρτας σας σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα.

Υπενθυμίζεται πως η εγγραφή σας ως Μέλους στο dotsbydodos για το άνοιγμα του προσωπικού Λογαριασμού στον Δικτυακό τόπο, σε καμία περίπτωση δε συνιστά αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε παραγγελία και ακολούθως να διενεργήσετε αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Ωστόσο το άνοιγμα του δικού σας Λογαριασμού σας επιτρέπει εξατομικευμένη εμπειρία αγοράς και πλοήγησης στο Διαδικτυακό μας Τόπο.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

Κατά την υποβολή οιαδήποτε παραγγελίας οφείλετε να δηλώνετε τα ακριβή και αληθή σας στοιχεία. Με την ολοκλήρωση δε υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε. Η Εταιρεία μας ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσω πληρωμής την πίστωση με κάρτα.  Σε περίπτωση κατάφασης οποιουδήποτε προβλήματος με ελεγχόμενη συναλλαγή, δύναται να απορρίψει την παραγγελία χωρίς περαιτέρω αιτιολογία.

Εφόσον υποβάλλετε την παραγγελία σας, στη συνέχεια θα συνδεθείτε αυτόματα με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε, αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής που θα έχετε επιλέξει. Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στην Alpha Bank.

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του κόστους εκάστης παραγγελίας (ή/και ελεγχθεί η τραπεζική σας κατάθεση), αυτόματα το σύστημα του dotsbydodos θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε αυτή, θα αναγράφει τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το dotsbydodos στη συνέχεια θα εξετάσει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, δρομολογείται η διαδικασία αποστολής των Προϊόντων σας στην εταιρεία courier με την οποία συνεργαζόμαστε.

Ο χρόνος παράδοσης και το κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά από τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα των Προϊόντων, κ.α.

Η διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης ορίζεται από την ημερομηνία που θα σας αποσταλεί το email με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας σας μέχρι και την τελευταία ημέρα που λήγει το δικαίωμα σας να ακυρώσετε την παραγγελία, να υπαναχωρήσετε ή επιστρέψετε το προϊόν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τον νόμο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνεται κατά την παραγγελία, εντός της  Ελληνικής Επικράτειας.

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει συνέχεται με ποικίλους παράγοντες, καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας υπαιτιότητα. Τα Προϊόντα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας courier Γενική Ταχυδρομική. Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε είτε την παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα, είτε την αποστολή τους στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας και μη αναγόμενους σε δική μας υπαιτιότητα:

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (χρόνοι παράδοσης)

Καθυστέρηση Παράδοσης

Η dotsbydodos  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ακώλυτης και συνεπούς τήρησης των ως άνω εκτιθέμενων χρονοδιαγραμμάτων. Αν για οποιονδήποτε λόγο εν τούτοις ανακύψει οιοδήποτε κώλυμα στη δρομολόγηση της αποστολής της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το εκάστοτε ζήτημα.

Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων, οπότε και οφείλετε να προβείτε σε έλεγχο του παραληφθέντος δέματος.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε ποσό €3,00. Για αγορές αξίας άνω των €60 δεν καταβάλλονται έξοδα αποστολής.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μέθοδος Αντικαταβολής

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελία. Όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της ταχυμεταφορικής εταιρείας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε σε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας. Τα έξοδα αντικαταβολής ανέρχονται σε ποσό €1,5. Για αγορές αξίας άνω των €60 δεν καταβάλλονται έξοδα αντικαταβολής.

Πληρωμή με πιστωτική-χρεωστική κάρτα

Πληρωμή με τις πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας με αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε στα σχετικά πεδία τις απαραίτητες ζητηθείσες πληροφορίες (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Το dotsbydodos επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του dotsbydodos.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Alpha Bank

Πληρωμή κατόπιν κατάθεσης του τιμήματος της παραγγελίας σας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN GR 1301402690269002330000808) που διατηρεί η Επιχείρηση στην τράπεζα Alpha Bank. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα χρειαστεί στη συνέχεια να μας αποστείλετε το αποδεικτικό συναλλαγής στο email dotsbydodos@outlook.com, ώστε να επαληθεύσουμε τη συναλλαγή και να προχωρήσουμε στον χαρακτηρισμό της παραγγελίας σας ως ολοκληρωμένης.

  1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν(τα) (αναίτια υπαναχώρηση).

Η ως άνω προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη έγγραφη δήλωσή στην έδρα της εταιρείας/ επιχείρησης, …

Επιστροφή Προϊόντων λόγω υπαναχώρησης

Τυχόν επιστροφή των χρημάτων γίνεται αυστηρώς αποκλειστικά αφού λάβουμε πίσω τα προϊόντα, από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, αυστηρά στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται χωρίς φθορές και να και εντός της αρχικής συσκευασίας τους, να συνοδεύονται δε από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια του προϊόντος). Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ

Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ώστε να μας ενημερώσετε για το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, καθώς και για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το εν λόγω προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος και η αποστολή του νέου, εφόσον αυτές γίνουν με τη συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία courier Γενική Ταχυδρομική.

Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού στα καταστήματά μας κατά τον χρόνο της σχετικής ενημέρωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα καταβάλατε, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης, με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε με την παρείσφρηση τυχόν λάθους, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια άριστη κατάσταση παραλαβής του.Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δε διαθέτει επαρκή στοιχεία που καθιστούν σαφή την υπαιτιότητά της για το ελάττωμα επί του προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για την εν λόγω  επιστροφή χρημάτων. Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

  1. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο dotsbydodos, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του dotsbydodos για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του dotsbydodos, περιέχει κακόβουλο λογισμικό το οποίο δύναται να προκαλέσει κωλύματα στη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου dotsbydodos ή γενικά οποιοδήποτε πλήγμα στη φήμη της επιχείρησης/ εταιρείας.

Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο dotsbydodos από τα Μέλη του., (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

Επισημαίνεται πως φέρετε την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδύκτιο). Έχετε την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό σας  με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου.

Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

Η Εταιρεία μας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζεται η αγαστή λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου, ωστόσο το dotsbydodos ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία εξαιτίας ανακύπτοντος σε αυτόν προβλήματος.

Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει για την καταλληλότητα, των Προϊόντων του dotsbydodos.gr αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε, ούτε για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Το dotsbydodos.gr α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το dotsbydodos.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο dotsbydodos και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο.

Ο Διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το dotsbydodos σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων.

Το dotsbydodos ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο dotsbydodos.gr ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

Το dotsbydodos δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει τους λόγους και επομένως χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του dotsbydodos.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του dotsbydodos με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το dotsbydodos συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί ώστε το dotsbydodos να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Το dotsbydodos διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το dotsbydodos ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του dotsbydodos για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του dotsbydodos για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Τέλος σημειώνουμε πως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων στις Αξιολογήσεις. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αντιβαίνουν στους όρους και στους σκοπούς της. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, για ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας της μη δημοσίευσης τυχόν τέτοιων πληροφοριών ή/και λόγω ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων που τυχόν η Εταιρεία μας δεν απέσυρε.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Γενικών Όρων χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα), (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια της Εταιρίας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρεία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της εταιρίας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα ονόματα, οι εικόνες και όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε νομίμως καταχωρημένα εμπορικά σήματα, είτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή / και τρίτων μερών, εταιρειών, ή αντιστοίχων ιδιοκτητών, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων περί εμπορικών σημάτων και από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και λογότυπων χωρίς άδεια απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

VI.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

VII          ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο dotsbydodos.gr  είναι εμπιστευτικές και το dotsbydodos έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόλυτη τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών. Το dotsbydodos.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που το dotsbydodos.gr χρειαστεί να απευθυνθεί σε τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά, που ενδεχομένως προκύψει, σε σχέση με την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της παρούσας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.